Projecten

CTG

We onderzoeken of een samenwerking met de gynaecologen ervoor kan zorgen dat een CTG (cardiotocogram) in de zwangerschap nu ook door een eerstelijns verloskundige uitgevoerd kan worden, in plaats van in het ziekenhuis. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen het prettig vinden dat ze hiervoor bij hun eigen verloskundige terecht kunnen.

Diabetes gravidarum (zwangerschapssuiker)

Sinds voorjaar 2022 is het mogelijk om met een milde diabetes gravidarum bij de eigen eerstelijns verloskundige onder zorg te blijven. Hiervoor heeft de Zorggroep een intensieve samenwerking met diëtisten in de regio opgezet. Verwijzing naar de gynaecoloog is daardoor in veel gevallen niet meer nodig. Dit is goed voor de continuïteit van zorg en het voorkomt onnodige zorgkosten. De zorggroep blijft dit project nauwkeurig volgen om de kwaliteit van deze nieuwe vorm van diabeteszorg te bewaken.

Elektronische gegevensuitwisseling, Babyconnect

Babyconnect is een door de overheid gefaciliteerd project dat een veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners in de geboortezorg mogelijk maakt. In de regio nemen we hieraan deel via de werkgroep ACM.

Geboortecentrum

De Zorggroep onderzoekt of aan geboortecentrum in de regio haalbaar is. Een geboortecentrum is een huiselijke plek waar men kan bevallen, waarbij wordt gezorgd voor verbinding met het ziekenhuis. Ervaringen uit andere geboortecentra uit het land laten zien dat verloskundigen minder verwijzen in een geboortecentrum, daarbij stijgt het werkplezier bij verloskundigen en vinden cliënten het ook een fijne plek om te bevallen. Kortom, een mooie ontwikkeling waar de Zorggroep zich voor gaat inzetten.

Gezamenlijke voorlichting

Eén van de projecten van 2024 is het onderzoeken of een vorm van gezamenlijke voorlichting mogelijk is. De zwangere heeft recht op en behoefte aan goede voorlichting over verschillende onderwerpen, zoals de zwangerschap, de bevalling, maar ook over het ouderschap. In de regio wonen ook veel Engelstalige zwangeren en partners en ook deze zwangeren wil de Zorggroep de juiste voorlichting bieden.

Saturatiemeting (zuurstofmeting) pasgeborenen

Een zuurstofmeting bij de pasgeborene is een betrekkelijk eenvoudige betrouwbare meting. We beraden ons hoe dit in te passen in onze zorg en zijn hierover in gesprek met de regio, maar ook met de beroepsorganisatie (KNOV).

Triagepost

Eind 2023 is door leden de behoefte uitgesproken om te onderzoeken wat er mogelijk is met een triagepost. Als voorbeeld dienen al bestaande triageposten in het land, waar informatie opgehaald gaat worden. In de loop van 2024 gaat dit project verder worden vormgegeven.

Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

De verloskundige zorg wordt verleend volgens de richtlijnen zoals beroepsorganisaties (KNOV en NVOG) die met elkaar hebben afgesproken. Binnen de VSV’s en in ACM verband worden afspraken gemaakt hoe dat in te vullen in onze regio.