Zorggroep Verloskunde Zuidoost Brabant

Wij zijn een samenwerkingsverband van 18 verloskundigenpraktijken in Zuidoost-Brabant. In die praktijken werken een 62 verloskundigen. Op het kaartje zie je de vestigingsplaatsen van deze praktijken. De praktijken begeleiden jaarlijks ca. 3.200 zwangeren tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode.

Samenwerking

We werken intensief samen met de geboortezorgverleners in de regio. In ons verzorgingsgebied bevinden zich 3 ziekenhuizen, te weten het Anna ziekenhuis in Geldrop, het Catharina ziekenhuis in Eindhoven, het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Daarnaast werken we samen met diverse kraamzorgorganisaties en de jeugdgezondheidszorg in de regio.

Richtlijnen

We volgen de richtlijnen van onze beroepsorganisatie de Koninklijke Nederlandse vereniging van Verloskundigen: de KNOV. Daarnaast zijn er verschillende regionale en landelijke multidisciplinaire richtlijnen die we volgen. Verder zijn er een aantal werkafspraken gemaakt binnen de werkgroep ACM die we eveneens volgen.

Zorgverzekeraars

Met zorgverzekeraars hebben we regelmatig contact over onze dienstverlening, de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid. Alle zorgverzekeraars vergoeden de geleverde zorg van de bij onze zorggroep aangesloten verloskundigenpraktijken en DVU.  

Diagnostiek

Samen met Diagnostiek voor U (DVU) werkt de zorggroep aan een toegankelijke bloedafname en echo’s voor zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen in de regio. Diagnostiek voor U is een zeer gewaardeerd lid van onze organisatie.  

Bestuur

De zorggroep heeft een bestuur bestaande uit verloskundigen:

  • Lieneke van den Brink (voorzitter),
  • Maartje Kluck,
  • Arlaine van Weert,
  • Puck van Koutrik,

en twee niet verloskundigen:

  • Karin Nabbe, klinisch chemicus en bestuurder,
  • Wim Rutten, klinisch chemicus.

Het bestuur is bereikbaar via ons secretariaat secretariaatcooperatievezorggroep@outlook.com   

Onze missie

De zorggroep streeft naar persoonlijke continue zorg in de wijk waar het kan en een laagdrempelige samenwerking met de ziekenhuizen wanneer dit nodig is. Oftewel de juiste zorg op de juiste plek. De zorggroep zet actief in op waarde gedreven geboortezorg, borging van keuzevrijheid, continuïteit van zorg en de ontwikkeling van innovatieve trajecten.

We staan voor een toegankelijke eerstelijns verloskundige zorg van aantoonbaar hoge kwaliteit die betaalbaar is en zorg die in de wijk plaatsvindt, dichtbij de cliënten. We zijn ons continu bewust dat de zorg aangepast moet worden aan de behoefte van de zwangere.

Aanpak

  • Binnen onze organisatie maken we bindende afspraken met de leden over hoe we de zorg verlenen en welke kwaliteit we nastreven.
  • Door de ontwikkeling van innovatieve trajecten leveren we een bijdrage aan een hoge kwaliteit van zorg en de juiste zorg op de juiste plek.
  • Met onze stakeholders van de drie VSV’s (Anna-Catharina-Maxima) en de werkgroep ACM (Anna-Catharina-Maxima) komen de regionale samenwerkingsafspraken tot stand.
  • We overleggen met de zorgverzekeraars over de geleverde zorg en een passende betaling.